Temetés előtt általánosságban

< VISSZA
Temetés előtt általánosságban
2018.08.20.

Míg pár évtizeddel ezelőttig a hamvasztás kuriózumnak számított, addig most a koporsós elhelyezésre mondhatjuk ezt – főleg Budapesten. Országos szinten a hamvasztás kb. 60%-on, míg a fővárosban 80%-on áll. Ennek egyik oka valóban a koporsós temetések magas költsége, azon belül is sírhelyek díja - Budapesten. Egy hamvasztásos temetés jóval olcsóbb, akár a töredéke lehet.

A változás mások oka a felgyorsult, és drasztikusan megváltozott életvitel, életstílus. Egyre többen inkább a búcsúztatás egyediségét keresik a “jó helyen lévő” temetői sírhellyel szemben. Nem vagyunk már temetőbe járók. Egyre inkább tehernek érezzük, és azzal, hogy rengetegen szülőföldjüktől több tíz-, száz-, vagy akár több ezer kilométerre dolgoznak, értelmét veszti a sírhely fenntartása, és a fenntartásával járó költségek viselése.

Ennek, és soron következő bejegyzéseimnek célja, hogy megismerjük a lehetőségeinket, általánosságban az igénybe vehető szolgáltatásokat, a temetéshez kapcsolódó döntéseinkből fakadó kötelezettségeinket, valamint hozzávetőleges képet kapjunk a szolgáltatások árairól. Általánosságban. Hangsúlyozom ezt azért, mert míg a temetések egy része valóban az Elhunytról szól, egy része sajnos a hozzátartozóról, aki bár életében nem sokat tett, de e hiányosságát a temetéssel igyekszik kompenzálni. Lehet most ezen szörnyűlködni, de sajnos van ilyen. Ezért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy általánosságban próbálok majd írni az árakról – az extremitást mellőzve.

Külön fogok írni a koporsós temetés részleteiről, külön, több részletben fogom bemutatni a hamvak elhelyezésének, elszórásának, és egyéb alternatív temetések lehetőségeit.

Mint írtam az előző blogomban, mindenkit úgy kell eltemetni, ahogy azt életében kívánta (a jogszabály hozzáteszi, hogy akkor, ha ez nem ró túl nagy terhet az eltemettetőre). Ez nagyon nem jellemző ránk, 6-8%-a a temetést megrendelőknek, aki tudja, hogy az Elhunyt mit kívánt, és úgy is szeretné megrendelni a szolgáltatást. A hozzám beérkező hozzátartozók általánosságban csak arról döntenek otthon, hogy hamvasztásos legyen-e a temetés, vagy koporsós, esetleg temetőben, vagy máshol kerüljenek a hamvak elhelyezésre. A többi az irodámban dől el.

Kinek kell temetnie? A temetkezési törvény sorrendben sorolja fel a temetésre kötelezettek körét. Első helyen szerepel az, aki ezt szerződésben vállalta. Jellemzően az eltartási szerződés része szokott lenni az Eltartott halála esetén a temetésről való kötelesség. Ezt követi, második helyen az, akit a végrendelet erre kötelez. Ez nagyon ritka, több mint 20 éves munkásságom alatt talán kétszer találkoztam ilyen végrendelettel. Ennek nyilván egyik oka az, hogy a végrendeletek többnyire a hagyatéki tárgyaláson kerülnek elő, amikor már szinte el is felejtette mindenki a temetést.

A következő temetésre köteles az együtt élő házastárs, élettárs, majd a hozzátartozók, az öröklés sorrendjében. E két utóbbi szinte le is fedi a temetések 95%-át, általánosságban elmondható, hogy a temetést vagy a túlélő házastárs, vagy valamelyik közeli hozzátartozó rendeli meg.

Elhunyt temetetlenül nem maradhat. Ha nincs hozzátartozó, elérhetetlen, vagy nincs egyáltalán pénz a temetésre, akkor az elhalálozás helye szerinti önkormányzat fogja temettetőként előlépni. A temetés költségét majd a hagyatéki tárgyaláson fogja benyújtani – ha van hagyatéki tárgyalás.

Hogyan lehet temetni? Koporsósan temetni csak temetőben, vagy temetkezési emlékhelyen koporsós temetés céljára kialakított sírhelybe lehet. Hamvak elhelyezhetők, illetve szétszórhatóak szinte bárhol – későbbi bejegyzéseimben részletezem.

Fontos tudni, hogy mivel a hamvasztás visszafordíthatatlan folyamat, ha a temettetők között e tekintetben nincs egyetértés, nem lehet hamvasztani. Ugyanez a helyzet a hamvak elszórásával is.

Szintén kiemelendő, hogy ha a hamvakat haza kívánjuk vinni, azt úgy tehetjük meg, hogy vállaljuk a hozzátartozók részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét – erről is majd később.

Meghalt valakim – merre induljak? Ha kórházban történik a haláleset, a kórház értesíti a hozzátartozót. Általában másnapra szokták behívni, átadják az Elhunyt személyes tárgyait, esetleg iratait (bár ez kórházanként eltérő). A halottvizsgálati bizonyítványt a boncmester állítja ki. Jó pár kórházban már akár ajánlanak is temetkezési szolgáltatót, de azt nem kötelező elfogadni. Sajnos még mindig fennáll az a tévhit, hogy egyes kórházak csak bizonyos vállalkozókkal állnak szerződéses kapcsolatban, így a temetést ott kell megrendelni. Ez nem igaz. A szerződéses kapcsolat a temetkezési szolgáltató, és a temetést megrendelő között fog létrejönni, kórháztól függetlenül.

 Ha lakáson történik az elhalálozás, akkor a hozzátartozónak kell kihívni az ügyeletes orvost vagy háziorvost, aki megállapítja a halált. Ő fog dönteni arról is, hogy szükséges-e boncolás – ha igen, akkor kórházba szállítatja az Elhunytat (melynek költségét az OEP fizeti), ha nincs szükség boncolásra, akkor elméletileg a hozzátartozó által megnevezett vállalkozót kell értesítenie, aki jellemzően saját hűtőjébe szállít. Amennyiben a hozzátartozó nem nevez meg temetkezési vállalkozót, akkor a halált megállapító orvos dönti el, hogy kivel szállíttat – azonban nem árt tudni, hogy ennek, valamint a hűtésnek a költsége már a hozzátartozót terheli.

Ezt követően a hozzátartozó által választott temetkezési szolgáltató a teljes ügyintézést át tudja venni. Ma már minden szolgáltatató teljes körű ügyintézést vállal, amibe beletartozik a kórházi ügyintézés (halottvizsgálati jegzyőkönyv átvétele, hűtés befizetése, Elhunyt ruházatának leadása), az anyakönyvi ügyintézés, a hozzá tartozó statisztikai adatszolgáltatás, nyugdíjas Elhunyt esetén a halál jelentése a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé,  ÁNTSZ engedély beszerzése a hamvaszthatóság érdekében, a temetői ügyintézés, koszorú rendelés, búcsúztatóval történő egyeztetés, és még hosszan lehetne sorolni – ezekre is ki fogok térni a jövőben.

Mennyibe fog kerülni a temetés? Ez a legáltalánosabb, és legösszetettebb kérdés. Nem lehet az így, általánosan feltett kérdésre pontosan válaszolni, hiszen ez függ a választott szolgáltatástól, a választott búcsúztatás formájától, az Elhunyt elhelyezésének helyétől, a választott kelllékeken át számos összetevőtől. Egy hamvasztás, majd a hamvak hazavitele már 50-55 ezer forinttól megrendelhető, egy koporsós temetés díja felszökhet jópárszázezer forintig is. Későbbi írásaimban ennél részletesebben is kitérek az árakra.

Mindenképpen fontos, hogy nézzünk körül, akár az Interneten. Szinte minden vállalkozás honlapján, pár adat megadásával, kérhető részletes árajánlat, így mielőtt döntenénk, érdemes akár egy napot rászánni, és több ajánlatot összehasonlítani. Időt, és nem utolsó sorban pénzt spórolunk meg.

© Copyright 2021 Menefrisz Temetkezés - Minden jog fenntartva