Hamvak szórása temetőben

< VISSZA
Hamvak szórása temetőben
2018.10.09.

A hamvak elszórásának Magyarországon NINCS jogi akadálya.

Vihart kavart, és elég sokáig tévhiteknek adott okot a Vatikán 2016-ban kiadott szabályozása. Kis előzmény hozzá:

A katolikus egyház 2000 éve a koporsós temetkezést fogadja el, hiszen ez a temetkezési mód garantálja (hát, fizikailag?) a holttest feltámadását.

Ennek ellenére a hamvasztást hosszú ideig nem “üdözték”. A középkorban, a nagy háborúkat és járványokat követően szinte szükségessé vált az Elhunytak elhamvasztása. Már a III. században Manucius Felix egyházfő ki is jelentette, hogy a testek hamvasztása a feltámadást nem akadályozza meg.

A hamvasztást a Vatikán csak 1866-ban tiltotta be, amikor például a szabadkőművesek, és más, a vallással szembeni kritikus mozgalmak épp a feltámadás tana ellen választották tudatosan a hamvasztásos temetkezést.

A hamvasztás elterjedése miatt azonban 1963 körül ismét engedélyezniük kellett, bár kihangsúlyozták, hogy hamvasztani csak akkor lehet, ha az nem a feltámadás dogmája elleni demonstrálásként választja az Elhunyt.

2016-ban a Vatikán “újragondolta” a hamvasztással kapcsolatos álláspontját. Az új szabályozásában megerősíti, hogy változatlanul a megszentelt helyen (templom, templomkert, temető) történő koporsós temetést preferálják, és hangsúlyozzák, hogy  hamvasztás esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a hamvak őrzésére.  Elítélendőnek tartják a hamvak ún. szétválasztását, elszórását, otthon tárolását – bár a dokumentum szerint ez különleges esetben megengedhető, azonban nem tér ki ezen esetek felsorolására.

Ez az Egyház álláspontja.

Magyarországon törvény engedi a hamvasztást, és a hamvak szórását is, történjen az temetőben, altemplomban, vízben, levegőből, vagy bármely olyan helyen, ahol a tulajdonos hozzájárul.

Mire figyeljünk temetői szórásnál?

A szórás, ugyanúgy mint a hamvasztás, visszafordíthatatlan folyamat. Jogi szabályozás alapján az Elhunyt hamvait csak akkor lehet elszórni, ha 1) az Elhunyt még életében ezt kérte, és ezt írásba foglalta; 2) a temetést megrendelő írásban nyilatkozik arról, hogy a szórással, annak helyével, idejével kapcsolatban az Elhunyt közeli hozzátartozói egyetértenek.

Ez a nyilatkozat szükséges ahhoz, hogy a temető szakszemélyzete a szórást elvégezze.

Budapesten jelenleg 3 temetőben van mód szórásos temetésre: Óbudán a nyári időszakban, március közepétől november közepéig, az Újköztemetőben, illetve a Fiumei úti Sírkertben pedig egész évben. Az óbudai szóróparcella más, mint a két másik temetőben lévő, itt inkább bemosásról beszélünk a vízfüggönyös szórás helyett.

Az Óbudai és az Újköztemető abban különbözik a Fiumei úti Sírkert szertartásától, hogy e két köztemetőben a búcsúszertartásra a szóróparcellánál, tehát szabad téren kerül sor. A temető által biztosított időpontot megelőzően negyed órával lehet gyülekezni, ezalatt várakozó zene szól.

A Fiumei úti Sírkertben a várakozás a ravatalozóban történik várakozó zene mellett, a szórás időpontját megelőző fél órában. A szertartásra télen a ravatalozóban, nyári időszakban pedig akár a szóróhelynél, akár a ravatalteremben is sor kerülhet.

A kitűzött időpontban veszi kezdetét a búcsúszertartás. A szertartást követően történik meg ténylegesen a szórás, melynek időtartama kb. 3 perc.

A várakozás és a szórás alatti háttérzene mindenhol biztosított, de van lehetőség arra, hogy a zeneszámokat a család válassza ki. Azonban a szórás alatti zenére én azt javaslom, hagyjuk meg a temető által biztosítottat, hiszen így garantált, hogy a zene és a vízsugár összhangban lesznek.

Virágokkal kapcsolatban semmiképp nem javaslom a nagyméretű koszorúkat, állókoszorúkat. Bár van kialakítva mindenhol hely részükre, azonban a szórás “népszerűsége” miatt gyakorlatilag folyamatosan érkeznek az újabb és újabb családok – nincs garancia arra, hogy a reggel elhelyezett koszorú másnap is ott lesz. Ügyfeleimnek mindig azt javaslom, hogy maximum 1 kisebb domb- vagy görögkoszorút rendeljenek a szűk család részére, a temetésen részt vevők pedig 1-1 szál virággal emlékezzenek az Elhunytra.

© Copyright 2021 Menefrisz Temetkezés - Minden jog fenntartva