A temetési segélyről

< VISSZA
A temetési segélyről
2019.05.03.

Tudjuk, hogy a temetkezés anyagilag nagyon megterhelő a családok részére. Budapesten a helyzetet még tovább nehezíti a magasan megállapított temetői díjak, mint például a sírhelydíj, ravatalozó terem díja. Így egy váratlan, de akár egy várható elhalálozás is nagyon megterheli a családok pénztárcáját.

A legtöbb temetkezési szolgáltató saját hatáskörben tudja biztosítani, hogy a temetés végösszegét 2-3 részletben fizessék ki. Ma már lehetőség van arra is, hogy kifejezetten bankkölcsönt vegyünk fel a temetésre. Azonban a vissza nem térítendő temetési támogatásra még mindig csak a temetési segély áll rendelkezésre.

Az önkormányzat által biztosított segély a temetési költségek fedezésére egy olyan, a kérelmező szociális rászorultságától függő pénzbeni támogatás, melyet a települési önkormányzat nyújthat a rászorult temettető részére. Azonban ez a támogatás adható, tehát nem kötelező, így az önkormányzat a kiutalást, és annak módját saját hatáskörben állapítja meg.

A temetési segélyt biztosító települések képviselő testületei a helyi önkormányzati rendeletükben szabályozzák mind a jogosultak körét, mind az igénylés módját, tehát a temetési segély igénylésének valamennyi feltételét. Központi szabályozás azonban, hogy ha egy település rendeletében biztosítja a temetési segély kiutalását, akkor a rászorultság megállapításához szükséges, 1 főre számított maximális havi jövedelemhatárt úgy kell megállapítani, hogy annak összege nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-ánál.

 

Az igénylés menete

 

A legtöbb esetben a lakcím szerinti önkormányzat szociális osztályához kell benyújtani a temetési segély iránti kérelmünket. Általában az önkormányzatok erre biztosítanak formanyomtatványt. A kérelem mellé csatolni kell a temetési számlát.

 

A segély összege

 

A temetési segély kiutalandó összegét minden esetben az érintett önkormányzat saját maga bírálja el. Ha a kiadás a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetni, a segély összege akár fedezheti is a temetés teljes díját. Azonban fontos tudni, hogy a segély összege nem lehet kevesebb, mint a településen az általában legolcsóbb temetési költség 10%-a.

Nem jogosult temetési segélyre az a személy, aki járadékban részesült hadirokkant eltemettetéséről gondoskodott, és az elhunyt lakóhelye szerint illetéket önkormányzat jegyzője temetési hozzájárulást állapított meg.

© Copyright 2021 Menefrisz Temetkezés - Minden jog fenntartva