Köztemetés

< VISSZA
Köztemetés
2019.05.07.

Elhunyt temetetlenül nem maradhat…

 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény egyértelműen szabályozza, hogy egy elhunyt temetésére ki köteles. Egyfajta sorrendiséget állapít meg az alábbiak szerint:

  • aki a temetést szerződésben vállalta
  • akit az elhunyt végrendelete erre kötelez
  • együtt élő házastárs, élettárs
  • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozói

Azonban ha nincs az elhunytnak hozzátartozója, nem érhető el, vagy egyszerűen csak nem gondoskodik az elhunyt temetéséről, ezt a feladatot az önkormányzat, köztemetés keretében magára vállalja.

 

Részletezve tehát:

 

Ha temettetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy temetési kötelezettségét nem teljesíti, az elhunyt közköltségen történő eltemetéséről köztemetés keretén belül az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) képviselő testülete gondoskodik a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül.

A köztemetés elrendeléséről való intézkedése előtt azonban minden esetben meg kell vizsgálnia, hogy van-e a törvényben felsorolt kötelezettek között fellelhető személy. Ha van, akkor őt a temetés megrendelésére írásban felszólítja, határidő kitűzésével. E határidő eredménytelen eltelte esetén intézkedik a köztemetőséről.

Viszont a köztemetés költségét az önkormányzat nem minden esetben vállalja át. Ha van az elhuny személy eltemettetésére köteles személy, akkor a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezni fogja, illetve a költségeket bejelenti hagyatéki teherkén az területileg illetékes közjegyző felé.

Az önkormányzatnak azonban joga van méltányosság gyakorlására. Ha olyan különös méltánylást érdemlő körülmények állnak fenn, akkor joga van a megtérítési kötelezettség alól részben vagy akár egészben is mentesíteni a temetésre kötelezettet.

Ha a köztemetés költségét végül teljes egészében az önkormányzat fizette, és a temetés elvégzés új sírhelybe történt, figyelni kell arra, hogy a sírhely rendelkezője az önkormányzat, így azok a jogok és kötelezettségek, melyekről pár bejegyzéssel ezelőtt írtunk, az önkormányzatot illetik meg.

© Copyright 2021 Menefrisz Temetkezés - Minden jog fenntartva