Adminisztráció elhalálozás esetén

< VISSZA
Adminisztráció elhalálozás esetén
2018.08.22.

Mint minden, a temetés sem múlhat el adminisztráció nélkül

A temetéshez, hamvasztáshoz kizárólag a halottvizsgálati jegyzőkönyv szükséges. Ezt megkapjuk vagy a halált megállapító orvostól, vagy kórházban általában a boncmestertől.

Az Elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát az elhalálozás helye szerinti önkormányzat készíti el. Ehhez az Elhunyt alábbi iratai szükségesek:

- halottvizsgálati jegyzőkönyv

- személyi igazolvány

- lakcímkártya

- érvényes jogosítvány

- érvényes útlevél

- születési anyakönyvi kivonat

- családi állapotot igazoló irat:

  • házassági anyakönyvi kivonat, ha házas volt
  • bejegyzett élettársi kapcsolat igazolása, ha bejegyzett élettársi kapcsolatban élt
  • elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha özvegy volt
  • válási végzés, ha elvált volt

Ha ezek közül valamelyik nincs meg, az ugyan lassítja az anyakönyv elkészültét, de a temetést, hamvasztást nem befolyásolja.

Az anyakönyvezést bármely szolgáltató elintézheti, a temetést megrendelő meghatalmazásával.

Amennyiben az Elhunyt nyugdíjas, járadékos volt, a halál tényét jelenteni kell a Nyugdíjfolyosító igazgatóság felé. A szolgáltató részére ez esetben a nyugdíjas törzsszám szükséges, a lejelentést a szolgáltató elintézheti.

Temető, plébánia, hajós temetés, stb. esetén ezek üzemeltetőivel a szolgáltató veszi fel a kapcsolatot. A temetést megrendelő meghatalmazása alapján egyezteti a sírhelyet, foglalja az időpontot, becsatolja a szükséges dokumentumokat, befizeti az üzemeltetőt megillető díjat, valamint az Elhunytat, és a temetéshez szükséges kellékeket beszállítja a temetés időpontja előtt.

Fontos tudni, hogy ha meglévő sírhelybe temetünk, mindenképp szükséges a sírhely rendelkezőjének az engedélye. Amennyiben a most Elhunyt rendelkezett a sírhellyel, ő természetesen a sírhelybe temethető, azonban a későbbiekben szükséges lesz a sírhely rendelkezőjét tisztázni az üzemeltetővel - erről későbbi bejegyzésben még fogok írni.

A különböző temetésekhez a hatályos jogszabályok alapján tartoznak külön nyilatkozatok, ezekről a későbbiekben a temetési módoknál ki fogok térni.

Özvegyi nyugdíj: ezt az özvegy személyesen intézi a Nyugdíjfolyósítóval

Végül a hagyatéki tárgyalásról pár szó:

A halálesetet követően az Elhunyt lakcíme szerinti önkormányzat a hozzátartozó részére megküld egy hagyatéki leltár című ívet. Itt általánossában az Elhunyt nevén lévő ingatlant, autót, bankszámlát, hitelt, biztosítást, nagyobb értékű ingóságokat kell feltüntetni, majd visszaküldeni. Ezután az önkormányzat behívja a hozzátartozót egy személyes egyeztetésre. Ha ez megtörténik, átküldi a kerületileg illetékes jegyzőnek az anyagot, a hagyatéki tárgyalás időpontját ő fogja kitűzni.

Általánosságban valóban elmondható, hogy a temetkezési szolgáltatók 90%-a a teljes ügyintézést átvállalja a hozzátartozótól, így a temetés, anyakönyvezés, nyugdíj-lemondás érdekében elég csak a szolgáltató irodáját felkeresni. Megbízás és meghatalmazás alapján a szolgáltató jár el a kórházban, az önkormányzatnál, a temetési hely üzemeltetőjénél.

© Copyright 2021 Menefrisz Temetkezés - Minden jog fenntartva