Szükséges iratok

A temetési folyamat lebonyolításához, az Elhunyt halotti anyakönyvének elkészítéséhez, valamint a nyugdíjfolyósító felé történő lejelentéshez az alábbi iratokra van szükség:

• halottvizsgálati bizonyítvány
(kórházban történt halálozás esetén a kórház, míg lakáson történt halálesetnél az ügyeletes orvos állítja ki) 
• születési anyakönyvi kivonat
• személyi igazolvány
• lakcím kártya
• érvényes útlevél
• 2001 után kiállított kártya alakú jogosítvány
• családi állapotot igazoló okirat
• ha házas volt az elhunyt, házassági anyakönyvi kivonat
• ha özvegy volt az elhunyt, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
• elvált családi állapot esetén a válási végzés
• nyugdíjas törzsszám
• temetői, meglévő sírhelybe történő temetés esetén a temető megnevezése, a sírhely száma, és annak rendelkezője
 
Amennyiben valamelyik szükséges irat nincs a megrendelő birtokában, úgy irodám beszerzi azokat. A hamvasztásnak, temetésnek nem feltétele a halotti anyakönyvi kivonat, csak a halottvizsgálati bizonyítvány. Meglévő hamvak temetői elhelyezéséhez vagy szórásához, vagy a halottvizsgálati bizonyítvány vagy a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.

 

Tudnivalók

A halál megtörténtét minden esetben az orvos halottvizsgálattal állapítja meg.

Lakáson történt elhalálozás esetén a háziorvost, rendelési időn túl az ügyeletes orvost kell értesíteni. A halál tényét ő fogja megállapítani, elvégzi a vizsgálatot és kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt.
Az elhunyt elszállításáról az orvos intézkedik. Azonban köteles figyelembe venni a hozzátartozó kívánságát arra vonatkozóan, hogy mely temetkezési szolgáltatóval kívánja a szállítást elvégeztetni.
Amennyiben az orvos boncolást rendel el, úgy a kórházba történő szállítás díját az OEP fizeti.
 
Kórházban történt elhalálozás, vagy az elhunyt kórházba, boncolásra történő szállítása esetén a kórház patológiai osztályán történik meg az elhunyt boncolásra. Ezen esetben a kórház állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt. Ugyanitt lehet intézkedni az Elhunyt temetésre, ravatalozásra való felkészítéséről (mosdatás, borotválás, sminkelés, öltöztetés, balzsamozás).
 
• A temetés, végtisztesség megadásának helyéről, módjáról alapvetően az Elhunyt még életében tett rendelkezése az irányadó. Amennyiben az Elhunyt erről nem rendelkezett, akkor a temetés módját, helyét a temetésre kötelezett határozhatja meg.
 
A temetésre kötelezettek sorrendben:
• aki szerződésben vállalta
• akit a végrendelet erre kötelez
• az Elhunyt vele együtt élő házastársa, élettársa
• az Elhunyt egyéb, PTK szerinti hozzátartozói.
 
Amennyiben nincs temetésre kötelezett személy, vagy kötelezettségét nem teljesíti, úgy a temetést az elhalálozás helye szerint illetékes önkormányzat köztemetés keretében rendeli meg.
 
A temetés a teljesség igénye nélkül, kizárólag a főbb szempontokat figyelembe véve lehet:
• hagyományos (koporsós) vagy hamvasztásos
• polgári vagy egyházi
• temetői elhelyezés vagy alternatív elhelyezés (plébánia, hajós temetés, urna hazavitele)
• ravatallal egybekötött vagy ravatal nélküli
• urnaelhelyezés vagy hamvak szórása
• urna kiadása hozzátartozó/megrendelő részére .

 

© Copyright 2021 Menefrisz Temetkezés - Minden jog fenntartva