Üzlet szabályzat

Jelen üzletszabályzat a MENEFRISZ Kegyeleti Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) temetkezéssel összefüggő szolgáltatásainak igénybevételének általános szabályait, feltételeit tartalmazza. A szabályzat kiterjed a MENEFRISZ Kft. szolgáltatásait igénybe vevő természetes és jogi személyekre.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
  • 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
  • 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
  • Budapesten a 15/2016. (V.11.) Főv. Kgy. rendelet a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről
  • vidéken a helyi önkormányzat rendelete a temetkezés rendjéről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról
  • Fiumei úti Sírkert vonatkozában a NÖRI szabályzata

 

Vállalkozás neve: MENEFRISZ Kegyeleti Szolgáltató Kft.
Vállalkozás rövidített neve: MENEFRISZ Kft.
Vállalkozás székhelye: 1156 Budapest, Kontyfa u. 2-8. 8.b.
Vállalkozás adószáma: 26132790-2-42
Vállalkozás cégjegyzékszáma: 01-09-303639
Vállalkozás képviselője: Kovács Krisztina ügyvezető